บริษัท เจพีเจ เทรดดิ้ง จำกัด

71/100 วิภาวดีรังสิต 64 (มหานคร)
แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558028148 (สำนักงานใหญ่)
โทร 02-9733081-7
แฟกซ์ 02-5522364
email : marketing@jpjtrading.co.th